Google+
Funeral- Services Usługi Pogrzebowe, Międzynarodowy Transport Zwłok
Całodobowy kontakt Tel. 508 692 713 / Tel. 91 885 47 73 / DARMOWA WYCENA

Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe - Międzynarodowy Transport Zwłok

Nasze biura: Szczecin, Warszawa, Anglia, Szwecja, Norwegia, Ukraina, Białoruś, Rosja, Włochy

Firma pogrzebowa Charon specjalizująca się w transporcie zwłok ze Szwecjii do Polski dołożymy wszelkich starań, aby profesjonalnie i w szybkim czasie przetransportować zmarłego do Polski. Poniżej znajdują się informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku sprowadzenia zwłok ze Szwecjii do Polski.

CHARON - Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe

Kontakt Tel. 508 692 713 / Tel. 91 885 47 73 / DARMOWA WYCENA TRANSPORTU ZMARŁEGO

Międzynarodowy Transport Zwłok

Transport zwłok ze Szwecjii do Polski powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby otrzymać pozwolenie na sprowadzenie ciała, w Konsulacie RP należy przedłożyć  następujące dokumenty:

Dokumenty niezbędne do sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich do Polski:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok
 2. Akt zgonu (Underrätellse om dödsfall - dokument wydawany przez Skatteverket, Wydział Ewidencji Ludności)
 3. Zaświadczenie o przyczynach zgonu (Dödsorsakintyg - dokument wydawany przez szpital lub instytut medycyny sądowej)
 4. Zezwolenie starosty lub prezydenta na pochowanie zwłok
 5. Zaświadczenie konsula na sprowadzenie zwł

 

Dokumenty niezbędne przy tranzycie zwłok lub szczątków ludzkich przez Polskę:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewóz zwłok lub szczątków
 2. Akt zgonu (Underrätellse om dödsfall - dokument wydawany przez Skatteverket, Wydział Ewidencji Ludności)
 3. Zaświadczenie o przyczynach zgonu (Dödsorsakintyg - dokument wydawany przez szpital lub instytut medycyny sądowej)
 4. Dokument wydany przez właściwą władzę państwa, na którego terytorium zwłoki lub szczątki mają być pochowane
 5. Zaświadczenie konsula na sprowadzenie zwłok

 

Jeśli brak jest dokumentu określającego przyczynę zgonu, należy dołączyć dokument urzędowy wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci.

Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok (szczątków) składa osoba uprawniona, czyli członek rodziny osoby zmarłej (małżonka lub małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.

 

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 

 1. nazwisko, imię lub imiona , nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej
 2. datę i miejsce zgonu
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione
 4. miejsce pochówku
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości

Zazwyczaj czas jaki jest potrzebny na sprowadzenie ciała ze Szwecji wynosi 3-4 dni robocze.

Transport zwłok ze Szwecjii

Sprowadzenie zwłok ze Szwecjii

 


Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe - Charon 

Kontakt

Tel. kom. 508 692 713 (24h)
Tel. 91 885 47 73
Fax. 91 885 12 13
Numer w Wielkiej Brytanii
+442031291425
biuro@funeral.com.pl
office@funeral.com.pl
 Wycena transportu
Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman
stat4u

Nawigacja

Nasza społeczność