Google+
Funeral- Services Usługi Pogrzebowe, Międzynarodowy Transport Zwłok
Całodobowy kontakt Tel. 508 692 713 / Tel. 91 885 47 73 / DARMOWA WYCENA

Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe - Międzynarodowy Transport Zwłok

Nasze biura: Szczecin, Warszawa, Anglia, Szwecja, Norwegia, Ukraina, Białoruś, Rosja, Włochy

Śmierć bliskiej osoby poza granicami kraju wiąże się ze sprowadzeniem zwłok do Polski. Procedura ta może zostać wykonana na dwa sposoby, albo poprzez samodzielne przetransportowanie zwłok, albo poprzez zlecenie tej usługi profesjonalnej firmie pogrzebowej

 

W przypadku korzystania z usług firmy pogrzebowej konieczne jest przygotowanie upoważnienia dla domu pogrzebowego, który odbierze ciało zmarłego oraz przetransportuje je w wyznaczone miejsce.

 

Jeżeli z racji ograniczenia kosztów osoby bliskie chcą samodzielnie przetransportować ciało zmarłego, należy pamiętać o tym, że konieczne jest postępowanie według określonych przepisów prawa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy złożyć wniosek o zgodę na odebranie zwłok i ich przewiezienie u starosty lub prezydenta miasta. Na decyzję czeka się maksymalnie 3 dni, a wydanie wniosku jest bezpłatne. Po otrzymaniu zgody, należy nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania zgody zorganizować transport zmarłego.

CHARON - Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe

Kontakt Tel. 508 692 713 / Tel. 91 885 47 73 / DARMOWA WYCENA TRANSPORTU ZMARŁEGO

Międzynarodowy Transport Zwłok

We wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok/szczątków lub prochów zmarłego należy zamieścić takie informacje jak dane osoby wnioskującej, dane osoby uprawnionej do pochowania zmarłego i oczywiście dane osoby zmarłej. Oprócz tego należy podać takie informacje jak miejsce, z którego zostaną przewiezione zwłoki oraz miejsce pochówku. Wniosek na sprowadzenie zwłok z zagranicy wymaga również określenia środka transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki, prochy lub szczątki zmarłego. Konieczne jest także podanie daty i miejsca zgonu. Do wniosku należy także dołączyć niezbędny dokument, jakim jest akt zgonu lub innego typu dokument z urzędu, który będzie poświadczał śmierć. Jeżeli nie stwierdzono przyczyny zgonu, konieczne jest dostarczenie dokumentów, które będą poświadczały o tym, że bliska osoba nie zmarła na skutek choroby zakaźnej. Dokument taki musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Zgoda na transport zwłok musi być wydana nie tylko w Polsce, ale także w kraju, z którego będą odbierane zwłoki. Konieczne jest więc zgłoszenie się do konsulatu na terenie kraju, w którym zmarła bliska osoba. Na taką wizytę należy zabrać ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty, do których zalicza się oryginalny zupełny akt zgonu, pozwolenie uzyskane w Polsce, a także zaświadczenie lekarskie, które będzie wykluczało to, że zmarła osoba chorowała na choroby zakaźne. Zaświadczenie epidemiologiczne nie jest konieczne w przypadku przewożenia prochów zmarłego. Pozwolenie uzyskane od starosty lub prezydenta można wysłać również faksem. Istotną informacją jest również to, że jeżeli bliska osoba zmarła na skutek samobójstwa lub w wyniku wypadku niezbędne będzie zezwolenie na wywóz zwłok, które wydawane jest przez policję lub sąd. Za wydanie pozwolenia przez konsulat trzeba będzie zapłacić. Pozwolenia wydawane przez państwa zrzeszone na terenie Unii Europejskiej kosztują mniej więcej 40 euro.

 

Sprowadzenie zwłok z zagranicy musi być odpowiednio zorganizowany, jeżeli chodzi o stronę techniczną. Zwłoki lub szczątki przewożone w trumnie muszą być w niej odpowiednio zabezpieczone. Trumna jest szczelnie zamykana poprzez jej zalutowanie, natomiast na jej dnie znajduje się specjalna substancja chłonna. Po profesjonalnym zamknięciu trumny, jest ona przenoszona do drewnianej skrzyni. W przypadku urny przepisy są również surowe - musi być ona wykonana z metalu, i tak samo jak w przypadku trumny, dodatkowo opakowana musi być materiałem drewnianym, w tym przypadku urną drewnianą.

 

Transportując zwłoki samodzielnie, bliscy mają do wyboru dwie możliwości - transport lotniczy lub samochodowy.

 

Przewożenie zwłok samochodem wymusza odpowiednie oznakowanie pojazdu samochodowego. Jeżeli przewożona jest urna z prochami, wówczas zwłoki mogą zostać przewiezione dowolnym środkiem transportu drogowego.

 

 W przypadku korzystania z transportu lotniczego, na bliskich zmarłego czekają kolejne formalności, które są niezbędne do spełnienia. Przede wszystkim każda linia lotnicza ma własne warunki dotyczące przewozu zwłok, jedne zgadzają się na to chętnie, inne niechętnie lub wcale. Przed zorganizowaniem transportu zwłok samolotem należy skontaktować się z liniami lotniczymi w celu zapytania o niezbędne do spełnienia formalności. Najczęściej niezbędny jest akt zgonu, pozwolenie na wywóz ciała z kraju, a także zaświadczenie stwierdzające zabalsamowanie zwłok. W wielu przypadkach linie lotnicze wymagają, by w samolocie znajdowała się bliska osoba zmarłego. Wiele linii lotniczych pozwala na transport jedynie urny z prochami, a nie zgadza się na transport trumny.

 

Sprowadzenie zwłok z zagranicy lub prochów może być wykonany tylko i wyłącznie przez najbliższą rodzinę zmarłego, czyli małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, wnuków, prawnuków, pradziadków, a także ciotki i wujów.

 

Jeżeli koszty sprowadzenia ciała lub prochów zmarłej osoby przewyższają możliwości finansowe rodziny, osoba zmarła może zostać pochowana w kraju, w którym zmarła. 


Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe - Charon 

Kontakt

Tel. kom. 508 692 713 (24h)
Tel. 91 885 47 73
Fax. 91 885 12 13
Numer w Wielkiej Brytanii
+442031291425
biuro@funeral.com.pl
office@funeral.com.pl
 Wycena transportu
Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman
stat4u

Nawigacja

Nasza społeczność