Gorkiego 31U,
70-390, Szczecin, Poland

+48 508 692 713
biuro@funeral.com.pl

Repatriacja zwłok z zagranicy - Repatriacja Urny z Zagranicy - Repatriation of corpses from Poland

Firma Pogrzebowa Charon posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji ceremonii pogrzebowych oraz repatriacji zwłok. Charon specjalizuje się w repatriacji zwłok do Polski oraz z Polski do każdego kraju na świecie.

Nasza firma jest dostępna dla Państwa 24 godziny na dobę. Repatriacja zwłok z zagranicy odbywa się za pośrednictwem naszych oddziałów na świecie, a także dzięki współpracy z zakładami pogrzebowymi na całym świecie na całym świecie. Nasz pracownicy doskonale znają przepisy panujące w różnych krajach, co zapewni że zwłoki osoby zmarłej zostaną przetransportowane szybko i z należytym szacunkiem dla zmarłego, przy zachowaniu najniższej ceny.

Repatriacja zwłok z zagranicy z Polski

W przypadku repatriacji zwłok osoby zmarłej do Polski firma Charon podejmuje natychmiastowe działania w celu najszybszego sprowadzenia zwłok do Polski . Z naszej firmy coraz częściej korzystają firmy ubezpieczeniowe ze względu na jej wiedzę, doświadczenie i jakość świadczonych usług. Zakres usług firmy Monuta obejmuje:

  • Współpraca z zakładami pogrzebowymi, konsulatami,
  • Przygotowanie osoby zmarłej do transportu
  • Zapewnienie trumny transportowej (z wkładem metalowym) i transportu do wyznaczonego miejsca,
  • Wyrobienie wymaganych dokumentów,

Repatriacja zwłok z Polski

Na życzenie rodziny lub firma Charon może zorganizować repatriacje zwłok z Polski do innego kraju. Zakres usług firmy Charon obejmuje:

  • Przygotowanie zwłok do repatriacji i zapewnienie odpowiedniej trumny transportowej,

  • Transport lotniczy lub samochodowy do kraju ojczystego,

  • Kontakt z firmą pogrzebową w kraju docelowym.

  • Załatwienie wszystkich formalności w tym Akt Zgonu, zgodę z sanepidu, konsulatu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charon Funeral Company has many years of experience in the organization of funeral ceremonies and repatriation of corpses. Charon specializes in the repatriation of corpses to Poland and from Poland to every country in the world.

Our company is available to you 24 hours a day. Repatriation of corpses from abroad is carried out through our worldwide offices, as well as through cooperation with funeral parlors all over the world. Our employees are well versed in the laws of the various countries, ensuring that the deceased's corpse is transported quickly and with due respect to the deceased, at the lowest possible price.

Repatriation of corpses from abroad from Poland the case of the repatriation of the corpse of a deceased person to Poland, Charon undertakes immediate action to bring the corpse to Poland as soon as possible. Our insurance companies are increasingly using insurance companies because of their knowledge, experience and quality of services. Monuta's services include:

Cooperation with funeral parlors, consulates,
Preparation of the deceased person for transport
Providing transport coffin (with metal insert) and transport to a designated place,
Obtaining the required documents,


Repatriation of corpses from Poland

At the request of a family or company Charon can arrange repatriation of corpses from Poland to another country. Charon's services include:

Preparing corpses for repatriation and providing a suitable transport coffin,
Air or vehicle transportation to your home country,
Contact the funeral company in your destination country.
Payment of all formalities including the Death Act, consent of the sanepidu, the consulate

 

 Repatriation of corpses from abroad from Poland - Repatriation of corpses from Poland - Repatriacja zwłok z zagranicy z Polski - Repatriacja zwłok z Polski