Gorkiego 31U,
70-390, Szczecin, Poland

+48 508 692 713
biuro@funeral.com.pl

Sprowadzenie zwłok z Francji | CHARON | Transport zwłok z Francji

Jako firma pogrzebowa załatwiamy wszystkie niezbędne dokumenty, zarówno w Polsce jak i we Francji na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodzinę lub osobę uprawnioną do pochówku. Sprowadzenie zwłok z Francji jest procesem bardzo skomplikowanym i wymagających odpowiedniej wiedzy od pracowników naszej firmy.

W wypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną obowiązują pewne ograniczenia co do możliwości pochówku w Polsce. Starosta lub prezydent miasta może wyrazić zgodę na sprowadzenie zwłok zmarłego dopiero po upływie 2 lat.

Wykaz chorób zakaźnych:

- cholera,
- dur wysypkowy i inne riketsjozy,
- dżuma,
- gorączka powrotna,
- nagminne porażenie dziecięce,
- nosacizna,
- trąd,
- wąglik,
- wścieklizna,
- żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

W przypadku zgonów nienaturalnych lub takich, gdzie okoliczności śmierci są przedmiotem postępowania wyjaśniającego policji i prokuratury. Czas w jakim będzie uzyskana decyzja prokuratora wynosi od 30 dni do 6 miesięcy.

Transport zwłok z Francji odbywa się drogą lądową przystosowanymi do tego karawanami.

 Transport zwłok z Francji | Sprowadzenie zwłok z Francji do Polski