Gorkiego 31U,
70-390, Szczecin, Poland

+48 508 692 713
biuro@funeral.com.pl

Transport zwłok z Holandii - Sprowadzenie zwłok z Holandii - Przewóz zwłok z Holandii

 

Jako firma pogrzebowa specjalizująca się w transporcie zwłok z Holandii do Polski dołożymy wszelkich starań, aby profesjonalnie i w szybkim czasie przetransportować zmarłego do Polski. Poniżej znajdują się informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku sprowadzenia zwłok z Holandii do Polski.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPROWADZENIA ZWŁOK LUB PROCHÓW LUDZKICH Z HOLANDII DO POLSKI

Sprowadzenie zwłok z Holandii lub szczątków ludzkich do Polski wymaga zezwolenia, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pochowku. Rodzina zmarłego może uzyskać zezwolenie zwracając się bezpośrednio, lub za pośrednictwem firmy pogrzebowej, do właściwego starostwa lub urzędu miejskiego w Polsce. Przedłożenie zezwolenia od starosty lub prezydenta miasta jest konieczne dla uzyskania zgody Konsula na przewiezienie szczątków lub prochów.

Do transportu zwłok z Holandii do Polski są uprawnione są tylko wyspecjalizowane firmy pogrzebowe, posiadające stosowne uprawnienia w zakresie międzynarodowego transportu zwłok. Przewóz prochów umieszczonych w urnie może odbywać się dowolnym środkiem transportu. 

 

Konsul w Hadze wydaje zezwolenie na przewiezienie zwłok ludzkich do Polski na podstawie następujących dokumentów :

zezwolenia na sprowadzenie zwłok do kraju, wydanego przez starostę lub prezydenta miasta właściwego ze względu na zamierzone miejsce pochowania zwłok w Polsce

  • zezwolenia urzędu gminy w Niderlanadch, właściwego dla miejsca zgonu, na wywiezienie zwłok ludzkich z terytorium Niderlandow do Polski. Dokument ten nosi nazwę: „LAISSER-PASSER VOOR LIJKEN" lub „LIJKEN-PASS",
  • zaświadczenia wydanego przez urzędnika gminy niderlandzkiej, w obecności którego zwłoki zostały złożone do metalowego wkładu w zakładzie pogrzebowym lub prosektorium szpitala, a następnie zalutowane i złożone do drewnianej trumny, stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok. Dokument ten nosi nazwę : „GENEESKUNDIGE VERKLARING".
  • karty zgonu lub zaświadczenia lekarza stwierdzającego datę, miejsce oraz przyczynę zgonu ( tzw."MEDISCHE VERKLARING")
  • aktu zgonu wydanego na druku międzynarodowym przez niderlandzki urząd stanu cywilnego. Dokument ten nazywa się: „UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSATE".

Organizujemy Kremacje w Holandii oraz transport urny do Polski 

 

Konsul wydaje zezwolenie na przewiezienie prochów ludzkich z Niderlandów do Polski na podstawie następujących dokumentów :

  • zezwolenia starosty w Polsce, właściwego ze względu na zamierzone miejsce pochowania prochów, na sprowadzenie prochów ludzkich z Niderlandów do kraju,
  • oświadczenia krematorium o spopieleniu zwłok ludzkich i złożeniu prochów do urny ( tzw. „CREMATIE VERKLARING" ),
  • aktu zgonu na druku międzynarodowym. Dokument ten nazywa się: "UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSAKTE".

Za wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok lub prochów pobierana jest opłata konsularna w wysokości 50 euro.

Ile kosztuje sprowadzenie ciała z Holandii ?

 
Koszt sprowadzenia zwłok z Holandii do Polski wynosi średnio 8000 PLN z trumną i formalnościami po stronie Holenderskiej i Polskiej.
Dodatkowe koszty mogą wystąpić w przypadku przechowywania ciała w holenderskim zakładzie pogrzebowym, szpitalu, chłodni, itp.
Szczegółowy koszt transportu po uzyskaniu więcej informacji od Państwa.
 
 
 
     

 

Transport zwłok z Holandii - Charon - Sprowadzenie zwłok z Holandii - Kremacje w Holandii