Gorkiego 31U,
70-390, Szczecin, Poland

+48 508 692 713
biuro@funeral.com.pl

przewóz zwłok
Transport zwłok z zagranicy - procedura

Jeżeli zgon nastąpił za granicą polskiego obywatela, konsul Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Policji lub Urzędu Wojewódzkiego, informuję rodzinę w kraju o zgonie. Jeśli zgon nastąpił w niewyjaśnionych okolicznościach, konsul współpracuje z policją i prokuraturą udzielając rodzinie informacji o wynikach postępowania. W niektórych przypadkach pomaga w zebrani dokumentacji, które będzie potrzebne do transportu zmarłego do kraju.
Gdy zgon nastąpi poza granicami naszego kraju na sprowadzenie zwłok do Polski z obcego państwa należy uzyskać zezwolenie starosty w którym zwłoki mają być pochowane. Starostwo działa w porozumieniu z Inspektorem Sanitarnym.

transport zwłok

transport zwłok - wniosek

Do pochowania zwłok i złożenia powyższego wniosku do starostwa, uprawniona jest najbliższa rodzina zmarłego.
1. małżonek,
2. krewni zstępni
3. krewni wstępni
4. krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa
5. powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia


Jeżeli transport zwłok z zagranicy wykonuje firma pogrzebowa, to musi ona dołączyć do wniosku upoważnienie od rodziny, iż zleca ona tej firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem  i  pochówkiem  zmarłego.
Do wniosku do starostwa dołącza się akt zgonu lub inny dokument stwierdzający o braku chorób zakaźnych. Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Należy pamiętać, że w przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej takiej jak cholera, gorączka krwotoczna, wścieklizna, wąglik, zezwolenie na transport zwłok nie może być wydane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. Wniosek wydaje się do trzech dni roboczych.
Po uzyskaniu pozwolenia ze starostwa, należy uzyskać pozwolenie z urzędu konsularnego właściwego dla danego państwa. Pozwolenie jest niezbędne do transportu zwłok lub prochów i wydaje się je na podstawie wydanej przez starostę decyzji. Od wydanego zaświadczenia w konsulacie pobierana jest opłata konsularna 54 euro.
Na podstawie upoważnienia które zostało wystawione na firmę pogrzebową, firma dokonuje czynności związanych z wyrobieniem aktu zgony i innych dokumentów potrzebnych przy transporcie zwłok z zagranicy.
Przy wywozie zwłok należy się liczyć z przepisami obowiązującymi w państwie z którego zwłoki są przewożone.  Transport zwłok musi odbywać się w warunkach, które zapewniają odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu w danym Państwie.
Gdy zgon był efektem przestępstwa, na wywóz zwłok wymagana będzie zgoda policji lub prokuratury. Taka zgodę uzyskuję zakład pogrzebowy zajmujący się transportem zwłok. Trumny sprowadzonej z zagranicy nie wolno otwierać. Trumna powinna być zalutowana.


Koszt transportu zwłok z zagranicy uzależniony jest od wielu czynników, najlepiej skontaktować się z nami a my przedstawimy Państwu kosztorys.