Gorkiego 31U,
70-390, Szczecin, Poland

+48 508 692 713
biuro@funeral.com.pl

Sprowadzenie zwłok ze Szwecji

Sprowadzenie zwłok ze Szwecji

Firma pogrzebowa Charon specjalizująca się w transporcie zwłok ze Szwecjii do Polski dołożymy wszelkich starań, aby profesjonalnie i w szybkim czasie przetransportować zmarłego do Polski. Poniżej znajdują się informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku sprowadzenia zwłok ze Szwecjii do Polski.

Transport zwłok ze Szwecjii do Polski powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby otrzymać pozwolenie na sprowadzenie ciała, w Konsulacie RP należy przedłożyć  następujące dokumenty:

Dokumenty niezbędne przy tranzycie zwłok lub szczątków ludzkich przez Polskę:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewóz zwłok lub szczątków
 2. Akt zgonu (Underrätellse om dödsfall - dokument wydawany przez Skatteverket, Wydział Ewidencji Ludności)
 3. Zaświadczenie o przyczynach zgonu (Dödsorsakintyg - dokument wydawany przez szpital lub instytut medycyny sądowej)
 4. Dokument wydany przez właściwą władzę państwa, na którego terytorium zwłoki lub szczątki mają być pochowane
 5. Zaświadczenie konsula na sprowadzenie zwłok

 

Jeśli brak jest dokumentu określającego przyczynę zgonu, należy dołączyć dokument urzędowy wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci.

Wniosek o wydanie zaświadczenia na sprowadzenie zwłok ze Szwecji składa osoba uprawniona, czyli członek rodziny osoby zmarłej (małżonka lub małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) lub osoba, która zobowiązała się do pochowania zmarłego.

 

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 

 1. nazwisko, imię lub imiona , nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej
 2. datę i miejsce zgonu
 3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione
 4. miejsce pochówku
 5. środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie
 6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości

Zazwyczaj czas jaki jest potrzebny na sprowadzenie zwłok ze Szwecji wynosi 3-4 dni robocze.

Transport zwłok ze Szwecji

Sprowadzenie zwłok ze Szwecji 2Szybki transport zwłok ze Szwecji to usługi pogrzebowe realizowane w ramach prowadzonej przez nas działalności. Proponujemy kompleksową organizację wyżej wymienionych usług. Jesteśmy do państwa dyspozycji 24h na dobę, co umożliwia niezwłoczny przewóz zmarłych ze Szwecji. Oferujemy, zarówno transport zwłok, jak i prochów z uwzględnieniem wszelkiego typu wymogów sanitarnych, jakie obowiązują w krajach skandynawskich. Kompleksowa organizacja pogrzebów, która odbywa się w ramach działania naszej firmy, wyróżnia nas na tle konkurencji. Oferujemy sprowadzenie zwłok ze Szwecji drogą lotniczą lub morską. Nasza pomoc nie ogranicza się wyłącznie do dostarczenia zwłok pod wskazane przez rodzinę miejsce na terenie Polski. Jesteśmy w stanie udzielić wsparcia przy uzyskaniu pełnej dokumentacji, potrzebnej przy takiej procedurze, jak przewóz zwłok ze Szwecji. Dzięki temu rodzina nie jest zobowiązana do dopełnienia wyżej wymienionych formalności.

 

Transport zwłok ze Szwecji z dopełnieniem wszelkich formalności

Sprowadzenie zwłok ze Szwecji 3Świadczony przez nas międzynarodowego transportu zwłok to usługi wykonywane w sposób rzetelny i terminowy. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z naszą firmą wiązała się z satysfakcją każdego klienta. Nasze usługi funeralne, do których zalicza się przewóz zwłok z zagranicy, obejmują nie tylko klientów indywidualnych, ale również instytucje, organizacje, a także organy państwowe czy samorządowe. Sprawny transport zwłok z zagranicy, w tym z krajów skandynawskich, do których zalicza się Szwecja, odbywa się przy pomocy najnowocześniejszej floty, profesjonalnie wyposażonych pojazdów, przystosowanych do przewozu zmarłych. Proponujemy sprowadzanie zwłok ze Szwecji z zachowaniem wszelkich procedur dotyczących reżimu sanitarnego. Ma to szczególne znaczenie w dobie COVID-19, kiedy transport ciała osoby zmarłej musi być zgodny z międzynarodowymi rozporządzeniami. W ramach prowadzonej przez nas działalności proponujemy także fachowe doradztwo pod względem wszelkiego typu formalności, jakie należy załatwić po przetransportowaniu zwłok na teren Rzeczpospolitej Polski.