Transport zwłok cennik

Transport zwłok z zagranicy cennik

Transport zwłok z cennik

Przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik na transport zwłok z zagranicy. Każde zlecenie jest inne i różnią się ceną. Na cenę ma wpływ wiele czynników np. czy ciało osoby zmarłej znajduje się w chłodni szpitalnej, zagranicznym zakładzie pogrzebowym od ilości przejechanych kilometrów, itp.

Zachęcamy państwa do kontaktu celem przedstawienia konkretnej wyceny

telefon: +48 508 692 713

telefon: 918854 773

email: biuro@funeral.com.pl

sprowadzenie zwłok z zagranicy

Cennik na transport zwłok

Transport zwłok z Danii cennik

od 6500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Danii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrywa koszty koszty transportu zwłok / urny z Danii?

W przypadku konieczności przewozu zwłok z Danii, zobowiązani do pokrycia wydatków są ci, którzy zlecają usługę. Do takich osób mogą należeć członkowie rodziny, przyjaciele, a w sytuacji śmierci podczas pracy lub podróży służbowej, koszty te przejmuje pracodawca. Opłaty można częściowo odzyskać, ubiegając się o świadczenie pogrzebowe z ZUS lub KRUS, które wynosi do 4000 zł i przysługuje tym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Każdy przypadek finansowania jest omawiany indywidualnie, a nasza firma stara się nie obarczać klientów nadmiernymi kosztami, oferując im pomoc i doradztwo. W Danii nie istnieje system świadczeń pogrzebowych podobny do tego w Polsce, przez co najbliżsi zmarłego, jego pracodawca, firma ubezpieczeniowa lub inni zainteresowani muszą samodzielnie pokryć koszty repatriacji ciała do Polski.

Cena kremacji w Danii

Koszt kremacji zwłok w Danii może obciążyć Państwa budżet od 4000 do 8000 duńskich koron. Całkowita suma za usługi kremacyjne w tym kraju uwzględnia kilka elementów, które znajdą się na rachunku wystawionym przez duński zakład pogrzebowy, takich jak transport zmarłego z miejsca przechowywania do miejsca kremacji, zakup odpowiedniej trumny przeznaczonej do kremacji, sam akt spopielenia, nabycie urny, przygotowanie niezbędnych dokumentów, korzystanie z chłodni czy dokonanie dezynfekcji po transporcie zwłok do krematorium.

Transport zwłok z Niemiec cennik

od 4500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Niemiec do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrywa koszty transportu zwłok z Niemiec?

W Niemczech brak jest systemu wypłacania świadczeń z tytułu pogrzebu. Koszty transportu ciała zmarłego zazwyczaj pokrywają krewni, przyjaciele, firma ubezpieczeniowa, zakład pracy, jeżeli śmierć nastąpiła w trakcie pracy, lub inne osoby, które zdecydują się finansować przewóz zwłok z Niemiec do Polski. W sytuacji, gdy w ciągu 14 dni od śmierci nie zostanie zgłoszone pragnienie przetransportowania ciała, władze niemieckie przeprowadzą na swój koszt kremację oraz pochówek w anonimowej mogile. Zaleca się, aby zakład pogrzebowy odpowiedzialny za przewóz zwłok zgłosił swoje zamiary jak najszybciej w miejscu przechowywania ciała. Jeśli jednak Niemcy pokryją wydatki związane z kremacją i pochówkiem, urzędnicy rozpoczną procedurę ustalającą kto jest spadkobiercą, a następnie wyślą mu fakturę na sumę często przekraczającą 2 000 EUR.

Cena kremacji w Niemczech

W Niemczech koszty przeprowadzenia kremacji w Niemczech mogą wahać się między 2 000 a 3 000 euro. Rachunek za usługę spopielenia zwłok w niemieckim krematorium obejmować będzie różne składniki cenowe, takie jak przeniesienie zmarłego z chłodni do krematorium, odpowiedni pojemnik na prochy, sam proces kremacji, urna, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz usługi chłodnicze bądź dezynfekcji. Często rodziny decydują się na transport zmarłego do Polski i wykonanie kremacji na jej terenie, co pozwala na zmniejszenie wydatków związanych z przewozem prochów z Niemiec.

Transport zwłok ze Szwecji cennik

od 6500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej ze Szwecji do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrywa koszty transportu zwłok ze Szwecji?

Osoba odpowiedzialna za zlecanie usług pogrzebowych musi pokryć koszty przewozu zwłok do Polski. Może to być współmałżonek, rodzeństwo, rodzic lub nawet osoba trzecia, która zadeklaruje chęć sfinansowania tej usługi. W przypadku śmierci podczas pracy lub delegacji służbowej koszty te zwykle przejmuje pracodawca. Uzyskany od nas rachunek VAT uprawnia do ubiegania się o zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS w wysokości 4000 zł, przeznaczony dla osób pokrywających wydatki związane z pochówkiem lub zwrot wydatków na pogrzeb bliskiego członka rodziny. Szczegóły finansowe ustalane są na osobistym spotkaniu z naszym doradcą. Jesteśmy świadomi, że koszty repatriacji ciała mogą być znaczne, dlatego staramy się udzielić wsparcia i zminimalizować obciążenie finansowe związane z usługami pogrzebowymi.

Cena kremacji w Szwecji

Koszt kremacji w Szwecji może wynieść od 8000 do 24000 tysięcy koron szwedzkich, wliczając w to dodatkowe serwisy. Szereg elementów wpływa na ostateczną sumę za kremację, która jest szczegółowo przedstawiona na rachunku z krematorium. Elementy te obejmują przewóz zmarłego z pomieszczenia chłodniczego do krematorium, zakup specjalnie przeznaczonej trumny do spalenia ciała, sam proces kremacji, zakup urny, przygotowanie niezbędnych dokumentów, przechowanie w chłodni oraz dezynfekcję. Rodziny zmarłych często wybierają opcję przewiezienia ciała do Polski i przeprowadzenia kremacji na miejscu, co pozwala znacznie zmniejszyć koszty związane z transportem prochów z powrotem ze Szwecji.

Transport zwłok z Holandii cennik

od 7500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Holandii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrywa koszty transportu zwłok z Holandii?

W Holandii brak jest systemu świadczeń pogrzebowych, a za przewóz ciała zmarłego do Polski odpowiada rodzina, firma ubezpieczeniowa lub pracodawca, jeśli zgon miał miejsce w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Nasza firma dokłada wszelkich starań, by w razie śmierci na terenie Holandii, jak najszybciej wysłać transport w celu odbioru zwłok. Dzięki temu dążymy do minimalizacji dodatkowych kosztów związanych z dłuższym przechowywaniem ciała w chłodni kostnicy. Średni koszt przechowywania ciała w kostnicy to 100 EUR za dobę.

Cena kremacji w Holandii

W Holandii proces spopielenia zwłok może sięgać kwot od 2100 do przeszło 3 300 euro, już wliczając w to dodatkowe usługi. Rodziny, które korzystają z naszej firmy, zazwyczaj są za dokonaniem kremacji w Polsce, co jest korzystniejsze finansowo i czasowo.

Transport zwłok z Belgii cennik

od 7500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Belgii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrywa koszty transportu zwłok z Belgii?

Osoby zmarłe w Belgii często są transportowane do Polski, przy czym za ten proces finansowo odpowiadają zleceniodawcy usług pogrzebowych. Do tej grupy mogą należeć najbliżsi, tacy jak małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, ale również osoby trzecie, przyjaciele czy kolektywy, które zdecydują się na wspólną zbiórkę środków. W sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w trakcie pracy zawodowej lub służbowego wyjazdu, to pracodawca pokrywa koszty przewozu do Polski, mając możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z instytucji takich jak ZUS.

Dzięki fakturze VAT wystawionej przez naszą firmę, można ubiegać się o świadczenie pogrzebowe zarówno z ZUS jak i KRUS, które wynosi 4 000 zł i przysługuje osobie pokrywającej koszty pochówku oraz transportu zwłok.

O szczegółach finansowych decyduje indywidualna rozmowa z naszym przedstawicielem. Rozumiemy, że przewóz ciała z Belgii może generować znaczne wydatki, dlatego zawsze służymy radą i pomagamy w znalezieniu najkorzystniejszych opcji, tak aby uniknąć nadmiernego obciążenia finansowego przez firmy pogrzebowe działające w Belgii. W Belgii nie ma systemu świadczeń pogrzebowych, w związku z czym koszty repatriacji zmarłych ponoszą najbliżsi, pracodawcy lub inne osoby odpowiedzialne za organizację powrotu zmarłego do kraju.

Cena kremacji w Belgii

W procesie kremacji na obszarze Wielkiej Brytanii, sumy wydatków wahają się od około 1 900 do 3 600 euro. Całkowity koszt procesu spalenia zwłok w tym kraju obejmuje różne składniki, które są szczegółowo rozpisane na fakture wydaną przez krematorium. Wśród nich znajdują się: transport zwłok z prosektorium do krematorium, dostarczenie trumny przeznaczonej do kremacji, sam proces spopielania, zakup urny, przygotowanie niezbędnych dokumentów, a także zastosowanie usług chłodni czy dezynfekcji miejsca. Rodziny zmarłych często optują za przewiezieniem zwłok do Polski i tamtejszą kremacją, co znacząco redukuje koszty transportu prochów z Wielkiej Brytanii.

Rozliczenia finansowe z naszą firmą są ustalane indywidualnie, po konsultacji z naszym przedstawicielem. Świadomi wysokich kosztów przewozu ciała z zagranicy, staramy się doradzić Państwu optymalne rozwiązania, by uniknąć nadmiernych obciążeń finansowych ze strony zagranicznych zakładów pogrzebowych. Ponieważ w Belgii nie są dostępne tzw. zasiłki pogrzebowe, koszty związane z repatriacją zwłok spadają na najbliższych członków rodziny, pracodawców, ubezpieczycieli czy innych, którzy podejmują się organizacji przewozu zmarłego.

Transport zwłok z Anglii UK cennik

od 9000 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Anglii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrywa koszty transportu zwłok z Anglii?

Osoby odpowiedzialne za pokrycie kosztów przewozu ciała z Anglii do Polski to zazwyczaj najbliżsi zmarłego, tacy jak partner życiowy, rodzeństwo czy rodzice, choć czasem zdarza się, że finansowanie przejmuje ktoś spoza rodziny. Jeśli śmierć nastąpiła w trakcie pracy czy delegacji, za transport odpowiada pracodawca. W przypadku Wielkiej Brytanii brak jest systemowego wsparcia w postaci zasiłku pogrzebowego, w związku z czym obowiązek finansowania transportu spoczywa na rodzinie zmarłego, jego pracodawcy, ubezpieczycielu lub innych jednostkach pragnących zorganizować powrót zmarłego do Polski.

Cena kremacji w Anglii

Koszty związane z ceremonią kremacji na obszarze Wielkiej Brytanii mogą wahać się od 1800 do 3500 funtów brytyjskich. Całkowita suma wydatków na proces spopielania zwłok w tym kraju jest sumą różnych elementów usługowych, które zostaną szczegółowo wyszczególnione na wystawionej przez yakad pogryebowz w Anglii. Do tych elementów należą: transfer zwłok z chłodni do krematorium, zakup specjalnej trumny przeznaczonej do kremacji, sam proces kremacji, zakup urny, przygotowanie niezbędnych dokumentów, koszty przechowywania w chłodni oraz dezynfekcja. Rodziny zmarłych często decydują się na przewiezienie oraz kremację zmarłego w Polsce, co istotnie redukuje wydatki związane z transportem prochów z powrotem do kraju.

 

 

Transport zwłok z Norwegii cennik

od 8500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Norwegii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Transport zwłok z Włoch cennik

od 7500 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Włoch do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Kto pokrzwa koszty transportu zwłok z Włoch?

Zwyczajowo, koszty przewozu ciała zmarłego z terenów Włoch do Polski pokrywają najbliżsi krewni zmarłego. Ze względu na znaczne wydatki związane z repatriacją zwłok, rodziny często decydują się na organizowanie zbiórek funduszy poprzez internetowe platformy crowdfundingowe. W sytuacjach, gdy śmierć nastąpiła w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, na przykład w czasie podróży służbowej, to pracodawca pokrywa koszty transportu. Zaleca się również rewizję polis ubezpieczeniowych zmarłego, gdyż często polisy zakupione przy organizacji podróży za granicę zawierają klauzule ubezpieczeniowe na wypadek zgonu, co pozwala na pokrycie kosztów przez ubezpieczyciela do określonej sumy gwarancyjnej.

Cena kremacji we Włoszech

Cena spopielenia ciała w Italii może wahać się w zależności od lokalizacji usługi. Średnio, proces ten może kosztować od 2000 do 3500 euro. Okolice Katanii, Palermo, Sardynii mogą sięgnąć nawet 5000 euro.

Transport zwłok z Hiszpanii cennik

od 11000 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Hiszpanii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Transport zwłok z Austrii cennik

od 8000 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Austrii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Transport zwłok z Irlandii cennik

od 12000 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Irlandii do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

Transport zwłok z Szwajcarii cennik

od 9000 PLN

W skład usługi wliczone jest: trumna z wkładem metalowym, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów oraz transport osoby zmarłej z Szwajcari do Polski (do miejsca wskazanego przez rodzinę)

* “Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego”

Cennik kremacji za granicą

Kremacja w Niemczech i transport urny do Polski

od 6000 PLN

w skład usługi jest wliczone

• wyrobienie pełnej dokumentacji po stronie Niemieckiej
• wyrobienie pozwolenia w Polsce na pochowanie urny
• trumna do kremacji
• kremacja
• urna na prochy (podstawowa)
• przygotowanie ciała do kremcji
• odebranie prochów i transport urny z Niemiec do Polski

Kremacja w Norwegii i transport urny do Polski

od 16000 PLN

w skład usługi jest wliczone

• wyrobienie pełnej dokumentacji po stronie Norweskiej
• wyrobienie pozwolenia w Polsce na pochowanie urny
• trumna do kremacji
• kremacja
• urna na prochy (podstawowa)
• przygotowanie ciała do kremcji
• odebranie prochów i transport urny z Norwegii do Polski

Kremacja w Anglii i transport urny do Polski

od 15000 PLN

w skład usługi jest wliczone

• wyrobienie pełnej dokumentacji po stronie Angielskiej
• wyrobienie pozwolenia w Polsce na pochowanie urny
• trumna do kremacji
• kremacja
• urna na prochy (podstawowa)
• przygotowanie ciała do kremcji
• odebranie prochów i transport urny z Anglii do Polski

Kremacja w Holandii i transport urny do Polski

od 13000 PLN

w skład usługi jest wliczone

• wyrobienie pełnej dokumentacji po stronie Holenderskiej
• wyrobienie pozwolenia w Polsce na pochowanie urny
• trumna do kremacji
• kremacja
• urna na prochy (podstawowa)
• przygotowanie ciała do kremcji
• odebranie prochów i transport urny z Holandii do Polski

Dodaj komentarz

Wyślij