Transport zwłok do Polski

Jak zorganizować transport zwłok do Polski? Koszty i procedury

Transport zwłok do Polski – kto może sprowadzić zwłoki do kraju?

W przypadku zgonu obywatela polskiego za granicą, jego najbliżsi są zobowiązani do podjęcia działań mających na celu przetransportowanie ciała do Polski. Odpowiedzialność ta spoczywa na:

- małżonku zmarłego,

- potomkach w linii prostej, czyli dzieciach, wnukach i prawnukach,

- przodkach w linii prostej, takich jak rodzice czy dziadkowie,

- krewnych bocznych aż do czwartego stopnia pokrewieństwa,

- powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia,

- innych osobach, które dobrowolnie podejmą się takiego obowiązku.

Zmagając się z żalem po stracie, rodzina musi również pamiętać o konieczności zlecenia firmie pogrzebowej która zajmie się dokumentacją i przeprowadzi transport zwłok do Polski.

Transport zwłok do Polski – niezbędne formalności

Zmagając się z bólem po stracie bliskiej osoby, rodzina musi również stawić czoła wymogom administracyjnym, by móc przewieźć ciało zmarłego obywatela RP z zagranicy do Polski. Proces ten wymaga przejścia przez określone procedury i zazwyczaj spoczywa na rodzinie zmarłego, obejmującej małżonka, potomków, przodków, bocznych krewnych do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także powinowatych lub osoby, które dobrowolnie podejmują się tego zadania.

Proces rozpoczyna się od uzyskania niezbędnych pozwoleń na przewóz zwłok lub szczątków. W Polsce, odpowiedzialny za wydanie decyzji jest starosta, który działa po konsultacji z właściwym inspektorem sanitarnym. Aby otrzymać zezwolenie na transport zwłok do Polski, należy złożyć wniosek uzupełniony o szereg informacji i dokumentów, takich jak dane zmarłego i osoby uprawnionej do pochowania, akt zgonu, informacje o transporcie oraz miejsce pochówku.

W sytuacji, gdy zgon związany jest z chorobą zakaźną, wydanie pozwolenia może zostać opóźnione do dwóch lat po śmierci. Następnie, po uzyskaniu pozwolenia od starosty, konieczne jest zdobycie zaświadczenia konsularnego potwierdzającego, że nie ma przeciwwskazań do wywozu ciała lub szczątków poza granice danego kraju. Dokument ten jest wydawany przez konsula RP i podlega opłacie konsularnej. Cały proces wymaga szybkiego działania i współpracy z organami administracji publicznej, zarówno w Polsce, jak i w kraju, w którym doszło do zgonu.

Nasza firma - transport zwłok do Polski

Nasza firma mięści się w Szczecinie blisko granic z Niemcami, Danią, Szwecją i Norwegią co bardzo przyspiesza dojazd do miejsca zgonu i oszczędza Państwa pieniądze. Działamy szybko i profesjonalnie organizując szybki transport zwłok do Polski.

transport zwłok do polski 1

Transport zwłok do Polski – wymogi techniczne i sanitarne

W przypadku konieczności przewiezienia zwłok z zagranicy do Polski, istnieje szereg wymogów, którym musi sprostać używany do tego celu pojazd. Aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne, pojazd musi być oznaczony w sposób jednoznacznie wskazujący na jego funkcję, oddzielać kabinę kierowcy od przestrzeni dla zwłok, a także posiadać zabezpieczenia przed przemieszczaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki. Dodatkowo, pojazd musi posiadać podłogę, która będzie łatwa do oczyszczenia i odporna na dezynfekcję, oraz miejsce na przechowywanie środków czyszczących i ochronnych. Po każdym transporcie zwłok do Polski konieczna jest dezynfekcja pojazdu, a pojazd powinien być zarejestrowany jako karawan. Wszelkie przewozy zwłok wymagają stosownych zezwoleń wydawanych przez właściwe organy sanitarne oraz konsularne.

transport zwłok do polski

Transport zwłok do Polski – cena

Transport zwłok do Polski obywatela Rzeczypospolitej Polskiej po zmarłym za granicą jest obarczony szeregiem obowiązków i wymaga zaangażowania rodziny zmarłego. Do grupy osób, które powinny podjąć odpowiednie działania, należą:

- współmałżonek zmarłego,

- potomkowie w linii prostej, takie jak dzieci czy wnuki,

- przodkowie, czyli rodzice i dziadkowie,

- krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa,

- powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,

- osoby, które z własnej woli zobowiązują się do podjęcia niezbędnych czynności.

W momencie, gdy ktoś bliski umrze za granicą, jego najbliżsi muszą zmierzyć się z serią formalności prawnych. W takich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń oraz organizacja transportu ciała do Polski. Wszystko to wiąże się z koniecznością pokrycia określonych kosztów, które mogą być różne w zależności od kraju, z którego zwłoki mają być przetransportowane, a także od oferty firmy zajmującej się przewozem. Do najważniejszych wydatków związanych z repatriacją należy zaliczyć koszty trumny, przygotowania zwłok, załatwienia formalności zarówno w kraju zgonu jak i w Polsce, oraz sam transport, który może być realizowany zarówno drogą lądową, jak i lotniczą. Transport zwłok do Polski jest bardzo zróżnicowany i wacha się w przedziale 4500 zł – do nawet 60 000zł. Wszystko jest uzależnione od odległości jaką musimy pokonać oraz opłat jakie poniesiemy w kraju w którym nastąpił zgon.

Międzynarodowy Transport Zwłok do Polski

transport zwłok do polski 2
transport zwłok do polski 4
transport zwłok do polski 7
transport zwłok do polski 9

Kontakt z nami:

 • CHARON Mirosław Tyl
  Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe
  ul. Maksyma Gorkiego 31 U
  70-390 Szczecin
  NIP: 8511810939
  Tel. +48509332858

  91 8854 773
  +48 508 692 713

  Viber +48 509332858

  WhatsApp +48 509332858

transport zwłok z australii

Dodaj komentarz

Wyślij