Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Kamień Pomorski

Sprowadzenie zwłok z zagranicy do Kamienia Pomorskiego

pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy kamień pomorski

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy Kamień Pomorski

Jako firma sprowadzająca zwłoki z zagranicy do Kamienia Pomorskiego jesteśmy zobowiązani do załatwienia pozwolenia w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Rodzina osoby zmarłej podpisuje nam upoważnienie na podstawie którego staramy się o pozwolenie na sprowadzenie zwłok - urny do Kamienia Pomorskiego.

W celu uzyskania pozwolenie na sprowadzenie zwłok do Szczecina musimy posiadać kopię akt zgonu z adnotacją o przyczynie zgonu lub kartę zgonu z miejsca w którym nastąpił zgon z adnotacją że osoba zmarła nie umarła na chorobę zakżną taką jak:

1. cholera,
2. dur wysypkowy i inne riketsjozy,
3. dżuma,
4. gorączka powrotna,
5. nagminne porażenie dziecięce,
6. nosacizna,
7. trąd,
8. wąglik,
9. wścieklizna,
10. żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne,
W takich przypadkach zezwoleń nie wydaję się przed upływem dwóch lat.

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy składa się w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B 72-400 Kamień Pomorski w kancelarii Ogólnej.

Wniosek na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Kamienia Pomorskiego

Kliknij po prawej, by pobrać wniosek

Sprowadzenie zwłok z zagranicy do Kamienia Pomorski

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w akcie wydanym przez Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku dotyczącym procedur obchodzenia się z ciałami i pozostałościami ludzkimi, ciała osób, które zmarły na choroby zakaźne wymienione w odpowiednich przepisach, muszą być bezzwłocznie po potwierdzeniu śmierci owinięte w materiał przesiąknięty środkiem odkażającym. Następnie umieszcza się je w zamkniętej trumnie, którą z zewnątrz oczyszcza się dezynfektantem. Trumnę dodatkowo umieszcza się w szczelnym worku wykonanym z wytrzymałego na uszkodzenia materiału syntetycznego. Ciało transportuje się bezpośrednio do miejsca pochówku, gdzie powinno zostać złożone w ciągu 24 godzin od stwierdzenia zgonu. Po przywiezieniu trumny na cmentarz, worek foliowy jest usuwany i poddawany spaleniu.

W przypadku zgonu z powodu choroby zakaźnej, należy również przestrzegać dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak zakaz gromadzenia się osób w pomieszczeniu z ciałem, zakaz dotykania ciała poza niezbędnymi czynnościami, umieszczenie w trumnie absorpcyjnego materiału o grubości 5 centymetrów oraz dezynfekcja pomieszczenia, w którym zmarła osoba przebywała, przedmiotów, z którymi miała kontakt, oraz pojazdu, którym ciało było przewożone.

W sytuacji, gdy zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej nie wymienionej w punktach od 1 do 10, ale takiej, która wymaga przymusowej hospitalizacji, zaleca się zastosowanie podobnych środków ostrożności. Wówczas również na dnie trumny powinna znaleźć się warstwa substancji chłonącej płyny o grubości 5 cm, a pomieszczenia, przedmioty oraz środki transportu związane ze zmarłą osobą poddaje się dezynfekcji.

Kontakt z nami:

CHARON Mirosław Tyl

ul Maksyma Gorkiego 30U

70-390, Szczecin

Tel. +48 508692713

biuro@funeral.com.pl

Sprowadzenie zwłok z zagranicy do Kamienia Pomorskiego

Jesteśmy firmą pogrzebową ze Szczecina specjalizującą się w sprowadzaniu zwłok z zagranicy do Szczecina oraz innych miejscowości w Polsce w tym do Kamienia Pomorskiego. W Państwa imieniu załatwimy wszystkie formalności po stronie zagranicznej oraz załatwimy pozwolenie w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim na przywóz zwłok do Kamienia Pomorskiego. Pomożemy w organizacji pogrzebu na terenie Polski lub wykonamy kremację w Polsce lub za granicą.

Gdy spotka Państwa nieszczęście i nastąpi zgon osoby najbliżej po za granicami naszego kraju zapraszamy do kontaktu. Pomożemy, Doradzimy

sprowadzenie zwłok z zagranicy do kamienia pomorskiego

Dodaj komentarz

Wyślij